Kémiai kockázatbecslés

Kémiai kockázatértékelés

Mi is az a Kémiai kockázatelemzés?
Sokszor csak az ellenőrzéskor derül ki, hogy a Kémiai kockázatelemzés is kötelező dokumentum!
Egy dokumentum, amit az ellenőrzés során kérnek a vállalkozóktól? Ön ismeri ezt az előírást?

2000. évi. XXV. törvény 19 § és a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet 5. §-ában foglaltak értelmében a Kémiai kockázatelemzést minden vegyszert használó és forgalmazó munkahelyen (pl. takarítás, vendéglátó tevékenység) el kell készíteni és felül kell vizsgálni rendszeresen szakemberrel.

Vegyszer használatnak minősül a takarítás során használt takarítószerek, de a cég tevékenységéhez szorosan kapcsolódó vegyi anyagok is (pl.: a vendéglátásban a mosogatáshoz használt kombinált mosogatószer, vagy az autómosóban használt abroncs tisztító folyadék).
Ennek értelmében tevékenységi körtől független a Kémiai kockázatbecslés elkészíttetése. Az elmúlt évek alatt nagyon sokféle profilú egységnek készítettünk Kémiai kockázatbecslést; gyakorta úgy hogy másnap már vitték is be az Ügyfeleink a Hatóságnak bemutatásra; minden esetben megfeleltek a dokumentációink.
Amennyiben mégis reklamáció lenne, munkánkra 100%-os garanciát vállalunk. Így biztos a megfelelés!

A Kémiai biztonságnak és a törvényi megfelelésnek 3 fő része van:
– Vegyi anyagok Biztonsági adatlapjának megléte (2015. utáni, CLP rendelet alapján készült)
– Kémiai kockázatelemzés elkészíttetése, érvényessége
– ÁNTSZ fele történő veszélyes anyagokkal végzett tevékenység bejelentése