Munka és tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja:

A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.

A tűzvédelmi oktatás tartalma kell, hogy legyen:
általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
a tevékenységet érintő szabályok,
a tűzjelzés módja,
tűzoltó készülékek kezelése,
a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
a tűzvédelmi szabályzat tartalma,
tűzriadó terv ismertetése
Nem határozza meg jogszabály a tűzvédelmi oktatás sűrűségét, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani.

A tűzvédelmi oktatás gyakoriságát a tűzvédelmi szabályzatban nekünk, tűzvédelmi szakembereknek kell meghatároznunk.

Új munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt kell tűzvédelmi oktatásban részesíteni.

Soron kívüli oktatást kell tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a új tűzveszélyes technológiát vezetünk be.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása:

A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell.

 A naplóban fel kell tüntetni a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.

Tűzvédelmi oktatás

Előzetes oktatás
Rendkívüli oktatás
Idegen dolgozók oktatása
Előzetes oktatás során a dolgozónak meg kell ismernie a következőket:
A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket
Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit
A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait
A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját
Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit
Tűzvédelmi, elsősegély nyújtási ismereteket
Rendkívüli oktatás:
Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor
Új munkaeszköz üzembe helyezésekor
Munkaeszköz átalakításakor
Új technológia bevezetésekor